Links & Literatuur Contact Zoek Home

spacer spacer
Leliën des velds (Cyclamen)
Register bijbelse planten

Register van bijbelteksten, bron: M. Zohary: Het Plantenrijk van de Bijbel

Het register bevat niet alleen de Nederlandse plantkundige namen, naar ook de eventueel afwijkende namen waaronder de verschillende gewassen in de Bijbel voorkomen.

Snelmenu:
         
         
 

Gouddistel Gouddistel. Job 31:39-40,
HoogL 2:1-2, Jes. 34:13
(Klik op de foto voor een vergroting)

A

Abeel, witte - Gen. 30:37 Zie "populier".
acacia, echte - Jes. 41:19; Ex.26:15. Zie "sittimboom"
acanthus, Syrische- Brief van Aristeas 70
Ada, Gen. 4:23 Zie "zoutmelde, witte -'
ajuinen Numeri 11:5-6 Zie "ui"
Aleppoden Neh. 8:15; 1 Kon.6:23, 31 Zie "olieachtige boom"
algum 2 Kron. 2:8. Zie "almug"
almug 2 Kron. 2:8. Zie "algum"
aloë Hoogl. 4:13; Ps. 45:8; Spr. 7:17-18; Joh. 19:39-40
alruin Gen. 30:14-15, Hoogl. 7:13, Testament van Issaschar 1:3-5, Flavius Josephus, Joodse Oorlogen, Boek VII 6:3. Zie "dudaïn" en "liefdesappelen"
alsem, witte- Jer. 23:15, Amos 5:7; Klaagl. 3:19-20
amandel Gen. 43:11; Num. 17:8, Pred.12:5;; Jer. 1:11-12 ; Gen. 30:37, Gen. 28:19, Joz. 16:2. Zie "Luz"
anabasis, gelede - Gen. 46:16. Zie "Schuni"
anemoon Matth. 6:28-30. Zie "lelien des velds"
appel, wilde - Hoogl. 2:5, Joel 1:12, Joz. 15:33, 1
Kron. 2:43 Hoogl. 2:3. Zie "Tappuah"
Ardat 2 Ezra 9:26. Zie "oleander"
Arnon Deut. 2:36 . Zie "jeneverbes, Fenicische-"
Asschur I Kron. 4:5 . Zie "schorrekruid"
Azeka 1 Sam. 17:1 . Zie "boksdoorn, Europese-"

B Terug

Balsem Gen. 37:25 Gen. 43:11; Jer. 8:22 . Zie "storaxboom"
balsemboom Hoogl. 5:1 . Zie "specerij"
beekwilg Lev. 23:40 . Zie "wilg"
bergtulp Hoogl. 2:12 . Zie "bloem"
beuk Jes. 41:19, Jes. 60:13. Zie "sneeuwbal"
bies (biezen) Ex. 2:3, Jes. 19:6 . Zie "lisdodde'
bieze(n) Jes. 9:13, Jes. 58:5 . Zie "mattenbies" - Ex. 2:3, Job 8:11, Jes. 18:1-2. Zie "papyrus"
bilzekruid Joz.15:11,FlaviusJosephus, Joodse 0udheden, Boek III, 7:6. Zie "Sichron"
bittere saus Ex. 12:8. Zie "dwergcichorei" en "reichardia"
bloem des velds Jes. 40:b-8 . Zie "klaproos, gewone-" en "kamille, roomse -
- van bet gras I Petr. 1:24-25 , Jac. 1:9-10. Zie "klaproos, gewone-", "ganzebloem, gekroonde-", "kamille, roomse -" en "ranonkel"
bloemen Hoogl. 2:12 . Zie "bergtulp"
boksdoorn, Europese - l Sam. 17:1 . Zie "Azeka"
braam Num. 33:55, Spr. 22:5, Luk. 6:44 . Zie "doornen" en "prikkelen"
braambos Ex. 3:2-4. Zie "seneblad"
brandnetel, kleine - Jes. 15:13, Ezech. 2:6, Zef. 2:9. Zie "doornen" en "netelheide"
brem, witte - I Kon. 19:4, Job 30:3-4 . Zie "jeneverboom"
brood Ex. 16:4 . Zie "man(na)"

C Terug

Christusdoorn Matth. 27:29 , Richt. 9:14-15 Joh. 19:5. Zie "doornbos"
cipres, altijdgroene - Jes. 41:19, 2 Kron. 2:3,8, 1 Kon. 9:11, Ezech. 27:3-5, Zach. 11:1-2. Jes. 60:13, 1 Kon. 10: 11-12 , Jes. 15:13. Zie "dennen(bomen)", "zevenboom, Oosterse -" en "zilverspar, Cilicische -"
Citroen Lev. 23:40. Zie "schoongeboomte"
cypresseboom Jes. 44:14. Zie "steenden"
cyprus Hoogl. 1: 14. Zie "henna(bloemen)"

D Terug

Dadelpalm Lev. 23:40; Ps. 92:12, Joh. 12:12-13 ; Neh. 8:15; Deut. 34:3 ; Joel 1:12 ; Ecclesiasti-cus 24:14-15 Neh. 33:9-10. Zie "palm" Dafne Flavius Josephus, Joodse Oorlogen, Boek IV, 1:1 . Zie "oleander"
dennen(bomen) I Kon. 9:11, Ezech. 27:3-5, Zach.11:1-2 . Zie "Cipres, altijdgroene -", "zevenboom, Oosterse -" en "zilverspar, Cilicische -"
Dilan Joz. 15:37-38 . Zie "kalebas"
dille Matth. 23:23 fes. 28:25
distel, Syrische - Richt. 8:7, Richt. 8:16 Zie "distelen", "kogeldistel" en "Mariadistel"
distelen Gen. 3:17-18, Hos. 10:8, Matth. 7:15-16. Zie "knoopkruid, Spaanse-"
- Richt 8:7, Richt. 8:16. Zie "distel, Syrische-", "kogeldistel" en "mariadistel"
- Job 31:39-4, Jes. 34:13. Zie "gouddistel"
dolik Matth. 13:24-25 Zie "onkruid"
doorn Micha 7:4-5 Zie "nachtschade, grauwe -"
- Ezech. 28:24. Zie "zilla, doornige -"
doorn(en) Jes. 55:13, Ezech. 2:6. Zie "brandnetel, kleine -" en "kogeltjesbrandnetel"
- Pred. 7:6, Hos. 2:5. Zie "pimpernel, gedoornde -"
- Spr. 22:5. Zie "braam"
- HoogL 2:1-2. Zie "gouddistel"
- Matth. 27:27-29. Zie "christusdoorn" doornbos Richt. 9:14-15 . Zie "christusdoorn"
doornenbos Hand. 7:30. Zie "seneblad"
doornenkroon Joh. 19:5. Zie "christusdoorn"
doornheg Spr. 15:19. Zie "nachtschade, grauwe -"
draf Luk. 25:16. Zie "johannesbroodboom"
dudaïm Gen. 30:14-15, Hoogl. 7:13. Zie "alruin"
dwergcichorei Ex. 12:8. Zie "bittere saus" en "reichardia"

E Terug

Ebbeboom Ezech. 27:15. Zie "ebbenhout"
ebbenhout Ezech. 27:15. Zie "ebbeboom"
eik Gen. 35:8, Hos. 4:13, Gen. 35:4, Joz. 24:26, Richt. 6:11, 1 Kron. 10:12, 1 Sam. 17:2, 2 Sam. 18:9
Elim Num. 33:9-10. Zie "illam"
em(m)er Deut. 8:8, 1 Kon. 5:10-11. Zie "tarwe"
emerkoren Deut. 8:8, 1 Kon. 5:10-11. Zie"tarwe"
eruca 2 Kon. 4:39-40. Zie "moeskruiden"
Ethnan I Kron. 4:7. Zie "rnussekruid, pluizig-"
Eufraatpopulier Ezech. 17:5-6, Ps. 137:1-3. Zie "wilg"

G Terug

Gal Klaagl. 3:19-20, Matth. 27:33-34. Zie "scheerling, gevlekte -"
galban(um) Ex. 30:34-35, Ecclesiasticus 24:14-15. Zie "hars"
ganzebloem, gekroonde- 1 Petr. 1:24-25, Jac. 1:9-10. Zie "bloem van het gras"
gembergras Ex. 30:23, Jer. 6:20, Ezech. 27:19-21. Zie "specerij-kalmoes" en "kalmoes"
gierst Ezech. 4:9. Zie "pluimgierst" en "kafferkoren"
gouddistel Job 31:39-40, HoogL 2:1-2, Jes. 34:13. Zie "doornen" en "distels"
granaatappel Deut. 8:7-8; Num. 13:23, Hoogl. 4:3, Ex. 28:33-34, Hoogl. 6:11; Joel 1:12; Hoogl. 4:13-14

H Terug

Hadassa Esther 2:7. Zie "mirte(boom)"
hamada Jer. 2:22. Zie "Jarmuth", "Jeremoth", "Remeth" en "salpeter"
hars Ecclesiasticus 24:14. Zie "galban(um)"
heide Deut. 2:36, Jer. 17:5-6. Zie "jeneverbes, Fenicische -"
henna(bloemen) Hoogl. 1:14. Zie "cyprus"
hertsmunt Matth. 23:23 Luk. 11:42 hout ... dat met verrot Jes. 40:20. Zie "moerbei, zwarte -"
hysop, Syrische- Ex. 12:21-22, 1 Kon. 4:33, Ps. 51:7, Joh. 19:28-30 (96); Lev. 14:4, Num. 19:61 (96, 104); Lev. 14:6 (105)

I Terug

lep, harige Jes. 44:14. Zie "regen"
illam Num. 33:9-10. Zie "Elim"

J Terug

Jarmuth Joz. 21:29. Zie "hamada"
jeneverbes, Fenicische Deuc 2:36, Jer. 17:5-6. Zie "Arnon" en "heide"
jeneverboom I Kon. 19:4, job 30:3-4. Zie "brem, witte -"
Jeremoth Joz. 21:29. Zie "hamada"
johannesbroodboom Matth. 3:4, Luk. 15:16. Zie "sprinkhanen" en "draf"

K Terug

Kaardebol, Syrische - Matth. 13:24-25. Zie "onkruid"
kaasjeskruid Job 6:6-7. Zie "wit van de dooier"
kafferkoren Ezech. 4:9. Zie "pluimgierst" en "gierst"
kalebas Joz. 15:37-38. Zie "Dilan"
kalmoes Jer. 6:20, Ezech. 27:19-21. Zie "gembergras"
kamille, roomse - Jes. 40:6, 8, 1 Petr. 1:24-25.Zie "bloem des velds" en "bloem van bet gras"
kaneel Hoogl. 4:13 (; Ex. 30:23;
Spr. 7:17-18, Openb. 18:12-13. Zie "kaneelboom"
kaneelboom Hoogl. 4:13; Ex. 30:23; Spr. 7:17-18, Openb. 18:12-13. Zie "kaneel"
kaneelcassia Ezech. 27:19-21; Ps. 45:7-8; Ecclesiasticus 24:14-15; Ex. 30:24; Job 42:14. Zie "kassie" en "Kezia"
kapper Pred. 12:5, Neh. 3:30, Nurn. 26:33, Joz. 17:3, 1 Kron. 7:15. Zie "lust", "Zalaf" en "Zelafead"
kassie Ps. 45:7-8; Ex. 30:24 (202) katoen Esther 1:6
keker Jes. 30:24. Zie "voeder"
Kezia Job 42:14. Zie "kaneel(boom)"
klaproos, gewone- jes. 40:6, 8, 1 Pet r. 1:24-25. Zie "bloem des velds" en "bloem van bet gras"
klimop 2 Makk. 6:7
kluit Jes. 17:13. Zie "werveldistel"
knoflook Num. 11:5-6
knoopkruid, Spaanse - Gen. 3:17-18, Hos. 10:8, Matth. 7:15-16. Zie "distelen"
kogeldistel Richt 8:7, 8:16. Zie "distelen", "kogeldistel" en "mariadistel"
kolokwintkomkommer 2 Kon. 4:39-40. Zie "wilde wijnstok"
komkommers Num. 11:5. Zie "meloen"
komkommerhof Jes. 1:8. Zie "meloen"
komijn Matth. 23:23; Jes. 28:25; Jes.28:27
komijn, zwarte - Jes. 28:27 (91). Zie "wikken"
koriander Ex. 16:31. Zie "korianderzaad"
korianderzaad Ex. 16:31. Zie "koriander" kurkuma Hoogl. 4:13-14. Zie "saffraan" en "saffraankrokus"


L Terug

ladanum Gen. 37:25, Gen. 43:11. Zie "mirre"
laurier Jes. 44:14. zie "olmboom" lelie, wine- 1 Kon. 7:19,26, Hoogl. 2:1-2, Hos. 14:5
lelien des velds Matth. 6:28-30. Zie "anemoon"
libanonceder Jes. 41:19; Richt. 9:14-15; Ps. 92:12; 2 Kon. 10:27; Jes. 9:10, 1 Kon. 5:10; 1 Kon. 4:33; Lev. 14:4; 2 Kron. 2:3,8; Jes. 35:2, 2 Kon. 19:23, Num. 19:6 Lev. 14:6; Kon. 9:11, Zach. 11:1-2; Amos 2:9; Jes. 60:13; Jes. 44:14; Ezech. 31:8. Zie "ceder"
liefdesappelen Testament van Issaschar 1:3-5. Zie "alruin"
linnen Job. 19:40. Zie "vlas"
linze Ezech. 4:9; Gen. 25:34; 2 Sam.
17:27-29. Zie "linzenkooksel"
linzenkooksel Gen. 25:34. Zie "linze"
lisdodde Ex. 2:3, Jes. 19:6, Jona 2:5. Zie "bies" en "wier"
lust Pred. 12:5. Zie "kapper
Luz Gen. 28:19, Joz. 16:2. Zie "amandel"

M

man(na) Num. 11:5-6; Ex. 16:31; Ex.16:4: Job. 6:30-31. Zie "brood" mariadistel Richt. 8:7, Richt. 8:16 . Zie "distel, Syrische-", "distelen" en "kogeldistel"
Mattana Num. 21:18. Zie "mussekruid, pluizig
mattenbies Jes. 9:13, Jes. 58:5. Zie "bieze"
Matthan Jer. 38:1. Zie "mussekruid, pluizig-"
Matthenai Nch. 12:19. Zie "mussekruid, pluizig
meekrap Richt. 10:1, Gen. 46:13, 1 Kron. 7:1. Zie "Pua"
rneloen Nuni. 11:5-6; Jes. 1:8. Zie"komkommers" en "komkommerhof'
mirre Gen. 37:25, Gen. 43:11. Zie"ladanum"
mirre(boom) Gen. 37:25, Gen. 43:11.Zie "ladanuin"
mirte(boom) Jes. 41:19, Neh. 8:15; Esther 2:7; Jes. 15:13
moerbei, zwarte- Jes. 40:20, 1 Makk. 6:34, Luc. 17:5-6. Zie "hout ... dat niet verrot", "moerbeziënboom" en "moerbeiensap"
moerbeiensap 1 Makk. 6:34 . Zie "moerbei, zwarte -"
moerbeziënboom Luc. 17:5-6. Zie "moerbei, zwarte -"
moeskruiden 2 Kon. 4:39-40. Zie "eruca"
mosterd, zwarte - Marc. 4:30-32. Zie "mosterd-zaad"
rnosterdzaad Marc. 4:30-32. Zie "mosterd, zwarte -"
mussekruid, pluizig- Num. 21:18, 1 Kron. 4:7, Neh. 12:19, Jer. 38:1. Zie "Ethnan", "Mattana", "Matthan" en "Matthenai"

N Terug

nachtschade, grauwe- Spr. 15:19, Mich. 7:4-5.
Zie "doorn" en "doornheg"
nardus Hoogl. 4:13; Hoogl. 1:12, Marc. 14:3, Joh. 12:3
netelheid Zef. 2:9 Zie "brandnetel, kleine-" en
"kogeltjesbrandnetel"

O Terug

okkernoot Hoogl. 6:11
oleander 2 Ezra 9:26, Flavius Josephus, Joodse Oor-logen, Boek IV, L I (133). Zie "Ardat" en "Dafne" olieachtige boom Neh. 8:15, 1 Kon. 6:23, 31. Zie "Aleppoden"
olmboom Jes. 44:14. Zie "laurier"
olijfboom Jes. 41:19; Deut. 8:7-8; Richt. 9:8-9, Rom. 11:17-18, Gen. 8:11, Neh. 8:15; Ecclesiasticus 24:14; Ex. 30:24
onkruid Matth. 13:24-25. Zie "dolik" en "kaardebol, Syrische -"

P Terug

palm Lev. 23:40; Ps. 92:12; Job. 12:12-13; Neh. 8:15; Deut. 34:3; Joel 1:12; Ecdesiasticus 24:14-15; Neh. 33:9-10. Zie "dadelpalm"
papyrus Ex. 2:3; Job 8:11, Jes. 18:1. Zie "bieze(n)"
pimpernel, gedoornde - Hos. 2:6, Pred. 7:6, Matth.
27:27-30, Marc. 15:17, Joh. 19:5. Zie "doornen"
pistacheboom Gen. 43:11. Zie"terpentijnnoten"
plataan, Oosterse- Gen. 30:37; Ecdesiasticus 24:14, Ezech. 31:8
pluimgierst Ezech. 4:9. Zie "gierst" en "kaftferkoren"
pompoen Num. 11:5-6; Jes. 1:8. Zie "meloen"
populier(enhout) Gen. 30:37; Hos. 4:13. Zie "styrax"
prei Num. 11:5-6
prikkelen Num. 33:55 (160). Zie "braam"
Pua Richt. 10:1, 1 Kron. 7:1, Gen. 46:13. Zie "meekrap"

R Terug

ranonkel 1 Petr. 1:24-25, Jac. 1:9-10. Zie "bloem van het gras"
regen Jes. 44:14. Zie "iep, harige -"
reichardia Ex. 12:8. Zie "bittere saus"
Remeth Joz. 19:21. Zie "hamada"
riet 1 Kon. 14:15 (134); Matth. 27:29 (N4, 154
Kon. 18:21, Ex. 25:31, Ezech. 40:5, 3 Joh. 13 roos Hoogl. 2:1-2
-, Fenicische- Ecclesiasticus 24:14. Zie "rozenstruiken"
rozensstruiken Ecdesiasticus 24:14. Zie "roos, Fenicische -"
ruit Luc. 11:42

S Terug

saffraankrokus Hoogl. 4:13. Zie "kurkuma" en "saffraan"
saffraan Hoogl. 4:13. Zie "kurkuma" en "saffraan"
salpeter Jer. 2:22. Zie "hamada"
scheerling, gevlekte - Deut. 32:32-33, Klaagl. 3:19-20, Matth. 27:33-34, Ps. 69:21 Zie "gal" en "wijndruiven, vergiftige-"
schoon geboomte Lev. 23:40
schorrekruid 1 Kron. 4:5, 1 Kron. 8:26. Zie "Asschur" en "seharja"
Schuni Gen. 46:16. Zie "anabasis, gelede-"
Seharja I Kron. 8:26 (1 50). Zie "schorrekruid"
seneblad Ex. 3:2-6 (45, !40); Hand. 7:30. Zie "braambos" en "doornenbos"
Sichron Joz. 15:11. Zie "bilzekruid"
sittimboom Jes. 41:19; Ex. 26:15. Zie "acacia, echte-"
sneeuwbal Jes. 41:19; Jes. 60:13. Zie "beuk"
sodomsappel Flavius Josephus, Joodse Oorlogen, Boek IV, 8:4
specerij Hoogl. 5:1. Zie "balsemboom"
specerijen Gen. 43:11; Gen. 37:25. Zie "tragant"
specerij-kalmoes Ex. 30:23. Zie "gembergras"
specerij-kaneel Ex. 30:23. Zie "kaneelboom"
spelt Ezech. 4:9
sprinkhanen Matth. 3:4. Zie "johannesbroodboom"
steenden Jes 44:14. Zie "cypresseboom"
stokroos Job 6:6-7. Zie "wit van de dooier"
storaxboom Gen. 37:25; Gen. 43:11; Jer. 8:22. Zie "balsem"
stvrax Gen. 30:37 11 N, 129); Hos. 4:13. Zie "populier"

T Terug

tamarisk, bladerloze-Gen. 21:33, 1 Sam. 31:13.
Tappuah Joz. 15:33, 1 Kron. 2:43. Zie "appel, wilde -"
tarwe Deut.. 8:7-8; 1 Kon. 5:10-11, Gen. 14:49, Num. 18:27, Richt. 15:5; Ex. 9:32, Jes. 28:25 :75:; Ezech. 4:9; 1 Sam. 17:27-29; Job 31:39-40
terebint Gen. 35:4, ]oz. 24:26, Richt. 6:11, 1 Kron. 10:12; 1 Sam. 17:2, 2 Sam. 18:9; Hos 4:13. Zie "eik"
terpentijnnoten Gen. 43:11. Zie "pistacheboom
tragant Gen. 43:11; Gen. 37:25, Zie "specerijen"
tuinboon Ezech. 4:9; 2 Sam. 17:27-29

U Terug

ui Num. 11:5-6. Zie "ajuinen"

V Terug

vlas Ex. 9:31,joh. 19:40. Zie "linnen"
voeder Jes. 30:24. Zie "keker"
vijgeboom Micha 4:4; Deut. 8:7-8; Gen.3:6-7, Hoogl. 2:11-13, Matth. 24:32; Num. 13:23; Joël 1:12; Matth. 7:15-16
- , Egyptische - I Kon. 10:27, Jes 9:10, Luc. 19:3-4; Amos 7:14 x;69

W Terug

watermeloen Num. 11:5-6. Zie "pompoen"
werveldistel Ps. 83:13, Jes. 17:13. Zie "kluit"
wier Jona 2:5. Zie "lisdodde"
wierook(boom) Hoogl. 4:13 (64, 206); Jer. 6:20; Neh. 13:5, Luc. 1:8-10; Matth. 2:10-11; Ex. 30:34-35; Ecclesiasticus 24:14-15; Openb. 18:12-13
wikken Jes. 28:27. Zie "komijn, zwarte-"
wilg(en) Ezech. 17:5-6, Ps. 137:1-3. Zie "Eufraatpopulier"
wilg Lev. 23:40. Zie "beekwilg"
wit van de dooier Job 6:6-7. Zie "kaasjeskruid" en "stokroos"
woestijnmelde Job 30:3-4. Zie "zilte kruiden"
wonderboom Jona 4:6-11
wijnstok Micha 4:4; Dem. 8:7-8; Joh. 15:1-2, Gen. 49:1 I-12; Hoogl. 6:11; Joel 1:12
druivennat I Makk. 6:34
druiventreder Amos 9:13
wijn Amos 9:13, Gen. 49:11-12; Jes. 16:10, Ruth 2:14; Richt. 6:11
wijndruiven Amos 9:13, Get 1. 49:11-12, Jes. 16:10; Num. 13:23; Luc. 17:5-6; Matth. 7:15-16; Deut. 32:32-33
wijngaard Jes. 16:10 (s t); Jes. 1:8; Hoogl. 1:14
wijndruiven, vergiftige - Deut. 32:32-33. Zie "scheerling, gevlekte -"
wijnstok, wilde - 2 Kon. 4:39-40. Zie "kolokwintkomkommer"

Z Terug

Zalaf Neh. 3:30. Zie "kapper"
Zelafad Neh. 26:33, Joz. 17:33, 1 Kron. 7:15. Zie
"kapper"
zevenboom, Oosterse- Ezech. 27:3-5. Zie
"dennen(boom)", "cipres, altijdgroene-" en "zilverspar, Cilicische -"
Zilla Gen. 4:23. Zie "zilla, doornige-"
zilla, doornige - Gen. 4:23; Ezech. 28:24. Zie "Zilla" en "doorn"
zilte kruiden fob 30:4. Zie "woestijnmelde"
zilverspar, Cilicische- Ezech. 27:3-5. Zie "den-
nen(bomen)", "cipres, altijdgroene-" en "zevenboom, Oosterse -"
zoutmelde, witte- Gen. 4:23. Zie "Ada"


Print Print


Fonds Kerktuin NPB Wassenaar